...
Tel: 777 946 917 FB: Žumpy24.cz Mail: beton.betonczsk@gmail.com

Jednokomorový nebo dvoukomorový septik?

Jednokomorový nebo dvoukomorový septik?

Mezi různými typy septiků můžeme rozlišit

Jednokomorový
Dvoukomorový
Vícekomorové

Pokud má pozemek, na kterém má být nádrž umístěna, malé rozměry, bude nejlepším řešením jednokomorový septik; pokud je pozemek větší, bude ideální dvoukomorový septik; v tomto případě je nutné instalovat odpařovač a systém čištění odpadních vod. Jaké jsou vlastnosti obou typů septiků? Podívejte se na to v našem příspěvku!

Jímky jednokomorové

Jak již název napovídá, jedná se o nádrže na odpadní vodu, které se skládají pouze z jedné komory. Jedná se o betonové septiky bez odtoku, které musí pravidelně vyprazdňovat septik. Jejich výhodou je relativně nízká cena a skutečnost, že je lze instalovat i v mokřadech. Nevýhodou jsou však provozní problémy – je třeba je často vyprazdňovat a bohužel za každou návštěvu septiku budete muset zaplatit.

Jímky dvukomorové

Betonové nádrže složené ze dvou komor patří k nejoblíbenějším řešením při odvádění a shromažďování odpadních vod. Betonový septik je zde rozdělen svislou přepadovou přepážkou na dvě části. Obvykle jedna část tvoří 2/3 celkové plochy septiku a druhá 1/3. Hrubý odpad se shromažďuje ve větší komoře. Kapalný odpad vstupuje do druhé komory. Každá komora ve dvoukomorové nádrži má svůj vlastní kontrolní komín, takže k ní můžete přistupovat nezávisle. Větší komoru vícekomorového septiku vyprazdňuje řidič septiku (avšak mnohem méně často než v případě jednokomorových nádrží). Kapalný odpad z menší komory může být po úpravě vhodnými bakteriálními kmeny rozveden do země pomocí drenáže nebo vypuštěn do odvodňovacího příkopu. Bakterie jsou zde zásadní – přeměňují tekuté odpadní vody na vodu, kterou lze následně legálně vypustit ze septiku.

Optimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.