Tel: 777 946 917 FB: Žumpy24.cz Mail: kontakt@zumpy24.cz

Jednokomorová nebo dvojkomorová nádrž?

Mezi různými typy septiků můžeme rozlišit

Jednokomorová nádrž se používa jako jímka na dešťovou vodu, nebo jako bezodtková žumpa. Dvoukomorová nádrž – septik se použivá jako žumpa s přepadem do čističky.

Jímky jednokomorové

Jak již název napovídá, jedná se o nádrže na odpadní vodu, které se skládají pouze z jedné komory. Jedná se o betonové septiky bez odtoku, které musí pravidelně vyprazdňovat septik. Jejich výhodou je relativně nízká cena a skutečnost, že je lze instalovat i v mokřadech. Nevýhodou jsou však provozní problémy – je třeba je často vyprazdňovat a bohužel za každou návštěvu septiku budete muset zaplatit.

Jímky dvukomorové

Betonové nádrže složené ze dvou komor patří k nejoblíbenějším řešením při odvádění a shromažďování odpadních vod. Betonový septik je zde rozdělen svislou přepadovou přepážkou na dvě části. Obvykle jedna část tvoří 2/3 celkové plochy septiku a druhá 1/3. Hrubý odpad se shromažďuje ve větší komoře. Kapalný odpad vstupuje do druhé komory. Každá komora ve dvoukomorové nádrži má svůj vlastní kontrolní komín, takže k ní můžete přistupovat nezávisle. Větší komoru vícekomorového septiku vyprazdňuje řidič septiku (avšak mnohem méně často než v případě jednokomorových nádrží). Kapalný odpad z menší komory může být po úpravě vhodnými bakteriálními kmeny rozveden do země pomocí drenáže nebo vypuštěn do odvodňovacího příkopu. Bakterie jsou zde zásadní – přeměňují tekuté odpadní vody na vodu, kterou lze následně legálně vypustit ze septiku.